Đang tải dữ liệu...
Tìm hàng hóa
(Có thể tìm theo Mã số, Tên hàng hóa, hoặc tít Mã vạch để tìm. Đây là mã vạch do phần mềm TLG tự tạo, Quý vị có thể thay thế bằng Mã vạch in sẵn trên bao bì hàng hóa)
Mã số Mã vạch Tên hàng hóa Đơn vị tính Giá nhập Giá bán lẻ Giá bán buôn
00001 7055475 Đông Đô Calio(Calcitrol 0.25mcg)/H 60v HQ. Hộp 110000 0 0
00002 5334240 Đông trùng hạ thảo/H 2lọ x 60g/HQ. Hộp 270000 0 0
00003 5795186 Đông trùng hạ thảo/chai 100ml Korea. Chai 12500 15000 14000
00004 2895624 Đào Hồng Đơn/Lọ 60viên Quốc Gia Lọ 545000 0 0
00005 3019480 Đắp mặt Linh chi Lô hội/H 10miếng Bảo Long. Hộp 92000 0 0
00006 7747400 Đại tửu đơn dương BG/chai 750ml TB. Chai 215000 0 0
00007 7607235 Đại tràng - HD /H 2vỉ x 20viên HD. Hộp 15000 0 0
00008 8144900 Đại tràng Bảo Nguyên/H 50viên Hoa Sen. Hộp 62500 0 0
00009 7090378 Đại tràng hoàn BG/H10gói Hộp 25000 27000 26000
00010 4140326 Đại tràng hoàn BG/Lọ 240v TH. Lọ 42000 0 0
Nếu Quý vị cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
TLG
SUPPORT
CENTER
Chúng tôi trên điện thoại
(04) 22 108 928
0936 131 888
0936 736 266